DS News
달라스 가볼만한 곳
지구촌소식
DS 종교소식
달사람의 작은공간
백쑤~~니의 달라스 골프장 투어
천관우 변호사 이민법 컬럼
달나라의 맛집
제니퍼 리의 듀오의 이야기
엘리의 지구별여행기
J2C(Jenny's celebration & creations)
Sweet Cupcakes Story
최원경의 HELLO, CLASSIC!
DFW부동산 가이드
박유순원장의 뷰티블로그
김주연의 칼러세상
The secret to success

작성자  중앙연합감리교회 등록일  2018-07-11
이메일   홈페이지  http://
제 목  수요특강 출애굽기 세미나 7/18(수)부터 매주 수요일 저녁 8시


http://xl.kcumcdallas.org/

 의견글쓰기
작성자: * 의견글은 반드시 로그인해야하며, 본인글만 삭제할 수 있습니다.

이 글에 대한 의견글은 총 0건입니다.
2,416     달라스 한국 어머니회   2018-07-18   33
2,415     뉴송 한글학교   2018-07-18   39
2,414     Jama Global   2018-07-16   58
2,413     플라워 마운드 교회   2018-07-16   61
2,412     임마누엘연합감리교회   2018-07-16   57
2,411     KTN   2018-07-16   23
2,410     KTN   2018-07-13   180
2,409     KTN   2018-07-13   106
2,408     달라스미셔널처치   2018-07-13   220
2,407     빛내리 학교   2018-07-11   148
2,406     중앙연합감리교회   2018-07-11   93
2,405     플라워 마운드 교회   2018-07-11   72
2,404     달라스 한국 어머니회   2018-07-11   50
2,403     KTN   2018-07-09   76
2,402   "미디어 사역의 장점, 닫혀 있는 나라도 복음 듣게 되는 것"   기독일보   2018-07-09   41
2,401     immanuel   2018-07-08   86
2,400     KTN   2018-07-06   152
2,399     TNVYCC   2018-07-06   156
2,398   달라스 한국학교 2018년 가을학기 신입생 등록 8/11(토)   달라스 한국학교   2018-07-06   113
2,397     Jama Global   2018-07-06   64
2,396     KTN   2018-07-06   53
2,395     달라스미셔널처치   2018-07-05   128
2,394     달라스 한국 어머니회   2018-07-04   70
2,393     KTN   2018-07-02   122
2,392     KTN   2018-07-02   112
2,391     KTN   2018-07-02   173
2,390     KTN   2018-07-02   53
2,389     immanuel   2018-07-01   79
2,388     그리스도연합감리교회   2018-06-29   122
2,387     Jama Global   2018-06-25   164
2,386     immanuel   2018-06-24   198
2,385     KTN   2018-06-22   180
2,384     알링턴 한미침례교회   2018-06-21   275
2,383     세미한교회   2018-06-20   135
2,382     플라워마운드교회   2018-06-20   189
2,381     달라스보현사   2018-06-20   115
2,380     immanuel   2018-06-18   131
2,379     KTN   2018-06-18   69
2,378     달라스 안디옥교회   2018-06-15   183
2,377     KTN   2018-06-15   155
2,376     KTN   2018-06-15   143
2,375     KTN   2018-06-13   223
2,374     Kevingu   2018-06-12   247
2,373     KTN   2018-06-11   104
2,372     KTN   2018-06-11   110
2,371     KTN   2018-06-09   234
2,370     KTN   2018-06-09   223
2,369     KTN   2018-06-07   181
2,368     세미한   2018-06-07   183
2,367     KTN   2018-06-04   174
2,366     sunny0423   2018-06-02   294
2,365     빛내리 학교   2018-06-02   220
2,364     KTN   2018-06-01   137
2,363     KTN   2018-06-01   97
2,362     KTN   2018-06-01   46
2,361     그리스도연합감리교회   2018-05-31   123
2,360     달사람닷컴   2018-05-30   302
2,359     달라스 한국 어머니회   2018-05-30   93
2,358     KTN   2018-05-29   143
2,357     프리스코 한인교회   2018-05-29   134
1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]