DS News
달라스 가볼만한 곳
지구촌소식
DS 종교소식
달사람의 작은공간
백쑤~~니의 달라스 골프장 투어
천관우 변호사 이민법 컬럼
달나라의 맛집
제니퍼 리의 듀오의 이야기
엘리의 지구별여행기
Sweet Cupcakes Story
최원경의 HELLO, CLASSIC!
J2C(Jenny's celebration & creations)
DFW부동산 가이드
박유순원장의 뷰티블로그
김주연의 칼러세상
The secret to success

작성자  Kevingu 등록일  2018-06-12
이메일   홈페이지  http://
제 목  동부장로교회 VBS 여름성경학교!


 

샬롬! 2018 VBS 여름성경학교 Shipwrecked rescued by Jesus가 곧 시작됩니다이번 여름방학은 우리 아이들을 찾고 계시는 주님께 맡겨보세요. 오직 예수 그리스도, 우리 주님만이 우리 친구들의 삶에 도움 되시고, 건져주시는 분이심을 깨닫고 고백하고 선포하는 시간 갖기를 기도합니다. 함께 기도해 주세요! 사랑하고 축복합니다!

 

# Theme : "주께서 나를 모든 악한 일에서 건져내시고 또 그의 천국에 들어가도록 구원하시리니 그에게 영광이 세세무궁토록 있을지어다 아멘"(디모데후서 4:18)

"The Lord will rescue me from every evil attack and will bring me safely to his heavenly kingdom. To him be glory for ever and ever. Amen." 2 Timothy 4:18

 

# 18일(월)부터 20일(수)까지 오전 9시 반부터 12시 반까지 입니다! 

# Online Registration : www.myvbs.org/DEPC2018 미리 등록해 주세요!

# Who : 4-year-old to 6th Grade (Elementary School Student)

# Reg. Fee : $10 (T-shirt and snack goodie bag provided)

* 마지막 날에는 재미있는 물놀이가 있습니다.

# Where : Dallas Eastern Presbyterian Church 달라스동부장로교회

915 N. Jupiter Rd. Garland, TX 75042 Tel 972-272-2416

# Contact : 817-701-9682 의견글쓰기
작성자: * 의견글은 반드시 로그인해야하며, 본인글만 삭제할 수 있습니다.

이 글에 대한 의견글은 총 0건입니다.
2,380     immanuel   2018-06-18   51
2,379     KTN   2018-06-18   29
2,378     달라스 안디옥교회   2018-06-15   107
2,377     KTN   2018-06-15   77
2,376     KTN   2018-06-15   66
2,375     KTN   2018-06-13   165
2,374     Kevingu   2018-06-12   152
2,373     KTN   2018-06-11   76
2,372     KTN   2018-06-11   66
2,371     KTN   2018-06-09   181
2,370     KTN   2018-06-09   157
2,369     KTN   2018-06-07   136
2,368     세미한   2018-06-07   122
2,367     KTN   2018-06-04   137
2,366     sunny0423   2018-06-02   217
2,365     빛내리 학교   2018-06-02   176
2,364     KTN   2018-06-01   106
2,363     KTN   2018-06-01   74
2,362     KTN   2018-06-01   34
2,361     그리스도연합감리교회   2018-05-31   99
2,360     달사람닷컴   2018-05-30   231
2,359     달라스 한국 어머니회   2018-05-30   64
2,358     KTN   2018-05-29   116
2,357     프리스코 한인교회   2018-05-29   115
2,356     KTN   2018-05-25   262
2,355     KTN   2018-05-25   103
2,354     그리스도연합감리교회   2018-05-25   78
2,353   제37차 총회 주강사 :   bpnews.us   2018-05-23   77
2,352     달사람닷컴   2018-05-23   168
2,351     달라스 한국 어머니회   2018-05-23   62
2,350     jxlove53   2018-05-21   139
2,349     United Worship   2018-05-21   108
2,348     KTN   2018-05-21   88
2,347     KTN   2018-05-19   165
2,346     KTN   2018-05-19   109
2,345     KTN   2018-05-19   106
2,344     KTN   2018-05-18   92
2,343     그리스도연합감리교회   2018-05-16   93
2,342     웨슬리교회   2018-05-16   85
2,341     텍사스 밀알선교   2018-05-16   84
2,340     달라스 한국 어머니회   2018-05-16   51
2,339     KTN   2018-05-14   130
2,338     KTN   2018-05-14   59
2,337     KTN   2018-05-14   55
2,336     dallasjungto   2018-05-12   175
2,335     KTN   2018-05-11   161
2,334     텍사스 밀알선교   2018-05-11   96
2,333     KTN   2018-05-11   78
2,332     달라스 한국 어머니회   2018-05-09   77
2,331     중앙연합교회   2018-05-09   95
2,330     빛내리 학교   2018-05-08   194
2,329     뉴송교회   2018-05-07   243
2,328     영락장로교회   2018-05-07   170
2,327     세미한교회   2018-05-07   146
2,326     베다니 장로교회   2018-05-07   144
2,325     달라스보현사   2018-05-07   60
2,324     yoo2233   2018-05-05   131
2,323     KTN   2018-05-04   120
2,322     KTN   2018-05-04   64
2,321     웨슬리교회   2018-05-04   104
1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]