DS News
달라스 가볼만한 곳
지구촌소식
DS 종교소식
달사람의 작은공간
백쑤~~니의 달라스 골프장 투어
천관우 변호사 이민법 컬럼
엘리의 지구별여행기
Sweet Cupcakes Story
달나라의 맛집
최원경의 HELLO, CLASSIC!
J2C(Jenny's celebration & creations)
제니퍼 리의 듀오의 이야기
DFW부동산 가이드
박유순원장의 뷰티블로그
김주연의 칼러세상
The secret to success

작성자  텍사스 밀알선교 등록일  2018-05-16
이메일   홈페이지  http://
제 목  안요한 목사 초청 간증집회 5/18(금),20(주일),23(수)


텍사스 밀알선교와 함께하는 후원 간증집회

 

책, 영화 [낮은데로 임하소서]의 실제 주인공

안요한 목사 초청집회

 

5/18(금): 베다니교회 오후 7시

5/20(주일): 참빛교회 오전 10:45, 오후 2시

5/23(수): 빛내리교회 오후 8시

 

 

Image result for 안요한 목사

 

안요한목사 프로필
ㆍ 목사 가정에서 출생 
ㆍ 37세 때 원인 불명실명
ㆍ 「낮은데로 임하소서」 책과 영화의 실제 주인공
ㆍ 종교학 박사
ㆍ 사회복지법인 새빛복지재단 이사장 
ㆍ 새빛맹인선교회 회장 
ㆍ 동남아 7개국 새빛맹인센터 운영
ㆍ 2003년 ~ 현재 KOSTA 국제강사
ㆍ 현재 100여개국 10.000여회 국내외 집회인도
ㆍ 국민훈장 목련장 수상
ㆍ 세계성신클럽 성령봉사상 수상

 

 의견글쓰기
작성자: * 의견글은 반드시 로그인해야하며, 본인글만 삭제할 수 있습니다.

이 글에 대한 의견글은 총 0건입니다.
2,357     KTN   2018-05-25   100
2,356     KTN   2018-05-25   32
2,355     그리스도연합감리교회   2018-05-25   21
2,354   제37차 총회 주강사 :   bpnews.us   2018-05-23   52
2,353     달사람닷컴   2018-05-23   95
2,352     달라스 한국 어머니회   2018-05-23   32
2,351     jxlove53   2018-05-21   108
2,350     United Worship   2018-05-21   85
2,349     KTN   2018-05-21   61
2,348     KTN   2018-05-19   133
2,347     KTN   2018-05-19   82
2,346     KTN   2018-05-19   85
2,345     KTN   2018-05-18   77
2,344     그리스도연합감리교회   2018-05-16   75
2,343     웨슬리교회   2018-05-16   68
2,342     텍사스 밀알선교   2018-05-16   68
2,341     달라스 한국 어머니회   2018-05-16   36
2,340     KTN   2018-05-14   117
2,339     KTN   2018-05-14   49
2,338     KTN   2018-05-14   40
2,337     dallasjungto   2018-05-12   147
2,336     KTN   2018-05-11   126
2,335     텍사스 밀알선교   2018-05-11   65
2,334     KTN   2018-05-11   46
2,333     달라스 한국 어머니회   2018-05-09   62
2,332     중앙연합교회   2018-05-09   72
2,331     빛내리 학교   2018-05-08   157
2,330     뉴송교회   2018-05-07   201
2,329     영락장로교회   2018-05-07   125
2,328     세미한교회   2018-05-07   110
2,327     베다니 장로교회   2018-05-07   113
2,326     달라스보현사   2018-05-07   52
2,325     yoo2233   2018-05-05   116
2,324     KTN   2018-05-04   106
2,323     KTN   2018-05-04   54
2,322     웨슬리교회   2018-05-04   89
2,321     달사람닷컴   2018-05-04   149
2,320   기도 생활을 크게 향상시키는 간단한 방법 5가지   기독신문   2018-05-02   108
2,319   86민주화세대 목회자들 "판문점 선언 환영, 다만…"   기독신문   2018-05-02   39
2,318     달라스 한국 어머니회   2018-05-02   64
2,317     텍사스 밀알선교   2018-04-30   182
2,316     세미한교회   2018-04-30   148
2,315     달라스보현사   2018-04-29   112
2,314     KTN   2018-04-27   171
2,313     KTN   2018-04-27   46
2,312     베다니 장로교회   2018-04-25   400
2,311     달라스 한국 어머니회   2018-04-25   54
2,310     한우리교회   2018-04-23   225
2,309     빛내리교회   2018-04-23   203
2,308     Kevingu   2018-04-23   128
2,307     달라스보현사   2018-04-22   140
2,306     KTN   2018-04-20   70
2,305     KTN   2018-04-20   99
2,304     KTN   2018-04-20   164
2,303     중앙여름캠프   2018-04-17   267
2,302     KTN   2018-04-16   127
2,301     영락장로교회   2018-04-16   220
2,300     KTN   2018-04-14   113
2,299     KTN   2018-04-14   107
2,298     JCBS 기독교방송   2018-04-12   188
1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]